BARSKA Clinic

mgr klaudia podmańska-szczurek
psycholog, seksuolog

Ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalności psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa.
Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku seksuologia kliniczna, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wydziale zarządzania i komunikacji społecznej: psychologia transportu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na wydziale pedagogiki i nauki o zdrowiu: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal pogłębia w placówkach szkolno-wychowawczych, opiekuńczych, centrach szkoleniowych a także Instytucie wsparcia i diagnozy psychologicznej.
Stale podnosi swoje kompetencje i poziom wiedzy biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii i seksuologii.
Jej zainteresowania to literatura, podróże i kryminologia.
Obszar pracy: poradnictwo i wsparcie, edukacja seksualna, terapia indywidualna, rodzinna i par.