BARSKA Clinic

lek. michał ścibor
specjalista położnictwa i ginekologii
Ukończył studia medyczne w 2012 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Dyplom specjalisty otrzymał w 2021 roku.
Na co dzień pracuje w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.
Posiada certyfikaty USG sekcji ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników; Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego; FMF w zakresie badań prenatalnych i USG w Ginekologii i Położnictwie.
Główne zainteresowania to diagnostyka prenatalna, medycyna matczyno – płodowa.
Regularnie uczestniczy w kursach z zakresu ultrasonografii pod patronatem sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.