BARSKA Clinic

lek. LUDWIK SZEWCZYk
PIELĘGNIARZ DIABETOLOGICZNY

W 1998.roku ukończył Pomaturalne Studium Pielęgniarstwa. Nastepnie w 2007 uzyskał tytuł licencjata na kierunku Pielęgniarstwo CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ochronie zdrowia pracuje od 1980 roku. Pracował jako pielęgniarz oddz. Anestezjologii i intensywnej terapii, Izby Przyjęć, a obecnie pracuje jako pielęgniarz Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Limanowej.
Jednocześnie od wielu lat zajmuje się problemami cukrzycy, metodami terapii w problemach zaburzeń oraz nietolerancji glukozy. W roku 2013 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ukończył specjalizację z Pielęgniarstwa Diabetologicznego.
Następnie w roku 2018 ukończył kurs specjalistyczny w zakresie leczenia cukrzy przy zastosowaniu terapii Osobistą Pompą Insulinową.
Posiada kursy specjalistyczne oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji w cukrzycy typu1, typu2 i innych typów. Prowadzi i edukuje pacjentów w różnym wieku, w tym kobiety z rozpoznaną cukrzycą ciążową.
Uczestniczy w zjazdach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konferencjach naukowych, szkoleniach. Dzięki temu zna najnowsze osiągnięcia w diabetologii. Prowadzi szkolenia dla pacjentów oraz personelu pielęgniarskiego z zakresu edukacji w diabetologii i terapii cukrzycy.