BARSKA Clinic

lek. KATARZYNA BOGUCKA
ANGIOLOG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Po studiach i stażu podyplomowym odbyła staż z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii w Berner Spitalzentrum für Altersmedizin w Bernie, w Szwajcarii.
Od początku pracy zawodowej pasjonuje się metodami leczenia wewnątrznaczyniowego i ich wykorzystaniem u chorych z niedokrwieniem
kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych oraz zespołu stopy cukrzycowej, a także zabiegami w zakresie układu żylnego jamy brzusznej i miednicy w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy oraz żylnych zespołów uciskowych.
Posiada certyfikat flebologiczny wydany przez European College of Phlebology, ukończyła liczne kursy obejmujące diagnostykę ,ultrasonograficzną układu naczyniowego organizowane m.in przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii.
Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych.
Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach z zakresu chorób naczyń i chorób wewnętrznych, m.in. European Vascular Course, Leipizig Interventional Course.
W 2022 r. uzyskała certyfikat lipidologa wydany przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, a także zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z angiologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, European Society od Vascular Medicine, European Atherosclerosis Society, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.