BARSKA Clinic

dr n. med. agnieszka dubiel
specjalista endokrynologii
Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014 r.). Specjalista w zakresie endokrynologii. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach (dawniej Instytut Onkologii) oraz w Klinice Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim kompleksową diagnostyką chorób tarczycy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży. Wykonuje badanie ultrasonograficzne gruczołu tarczowego. Uczestnik licznych konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.
W gabinecie pracę opiera na profesjonalnej, a zarazem przyjaznej atmosferze w relacji lekarz – pacjent, która znacznie ułatwia przeprowadzenie procesu terapeutycznego. Ceni długofalową współpracę z pacjentem.